Meille tärkeissä tiloissa, kuten omassa kodissamme, ajoneuvoissa ja kesämökillä, saattaa esiintyä erilaisia epämiellyttäviä hajuja. Osa hajuista saattaa olla sellaisissa tiloissa, joiden puhdistaminen on erityisen hankalaa. Tällaisia tiloja ovat muun muassa kellarit, ullakot tai ryömintätilat. Niiden siistiminen ja pintojen puhdistaminen sekä tuulettaminen auttaa hajujen poistoon yleisesti ottaen myös muissa tiloissa. Toisinaan kuitenkin tiloissa olevat epäpuhtaudet ja ikävät hajut eivät poistu siivouksen tai tuuletuksenkaan yhteydessä.

Kyseessä olevaan tilanteeseen löytyy kuitenkin onneksi ratkaisu. Se on nimeltään otsonointi.

Millä keinolla sisätila oikein puhdistuu?

Otsonointi on sellainen puhdistusmenetelmä, jota voidaan käyttää vaikeiden epäpuhtauksien poistoon. Se tapahtuu käytännössä ilmanpuhdistimella eli Ozoneair-otsonaattorin avulla. Ozoneair muuttaa ainutlaatuisen tekniikkaansa avulla ilmassa olevan hapen otsoniksi ja hyödyntää sitä ilmassa olevien epäpuhtauksien poistoon. Otsonin reagoiduttua hajujen lähteeseen ja neutraloiden sen kokonaan, muuttaa laite jäljelle jääneen otsonin (eli aktiivisen hapen) takaisin tavalliseksi hapeksi.
Ozoneair Plus

Hankalat tilat ja hankalat hajut

Laitteen avulla voidaan otsonoida hankaliakin tiloja ja poistaa sellaisia hajuja, jotka eivät välttämättä muunlaisin keinoin häviä. Otsonointi on hyvä keino esimerkiksi kellarissa ja ullakolla olevan tunkkaisen hajun poistoon – tai ryömintätilassa olevan ummehtuneen ilman raikastamiseen. Lisäksi Ozoneairin avulla tehtävä otsonointi päihittää tupakan, kyllästysaineen, eläimen, kemikaalien kuin virtsankin pinttyneen hajun pinnoilta ja rakenteista.

Vaikeasti puhdistettavat tilat

Ajoneuvolle, kellarille, ullakolle, kesämökille ja autotallille on ominaista se, että niihin kertyy helposti erittäin ikäviä hajuja. Kokonsa ja siirrettyvyytensä ansiosta Ozoneair-otsonaattori on helppo asentaa ja käyttää juuri siinä tilassa, missä sitä kulloinkin tarvitaan. Laitteen nopeuden ansiosta käsittely itsessään vie vain noin kaksi tuntia. Siinä ajassa generaattori on täyttänyt huoneen jokaisen sopukan aktiivisella hapella. Laitteen ehdottomiin etuihin kuuluu myös se, että puhdistusmenetelmä ulottuu ja pääsee kaikkialle tilaan, kuten lattian alle ja seinien sisään.

Ikävien hajujen poistaminen

Tiedämme hyvin sen, että hankalista hajuista on nimensä mukaisesti vaikea päästä eroon. Varsinkin sellaisista, jotka tuntuvat vähän lievittyneen aina siivouksen jälkeen, mutta kuitenkin jonkin ajan kuluttua ne kuin varkain hiipivät takaisin. Tällaisessa tapauksessa ikävät hajut ovat pinttyneet tilan pintoihin ja rakenteisiin, jolloin niitä on miltei mahdoton poistaa perinteisin menetelmin. Otsonointi poistaa kuitenkin hajut tehokkaasti, sillä sen hyödyntämän menetelmän avulla hajun lisäksi neutralisoidaan sen lähde. Tästä syystä pahasti pinttyneet hajut saadaan poistettua. Menetelmä on hyvin nopea, sillä epämiellyttävä haju katoaa pysyvästi alle vuorokaudessa.

Usein hajujen poistossa mietityttää omalta osaltaan se, että ovatko nämä nenään ikävästi tunkeutuvat tuoksut tosiaan poissa pysyvästi? Ozoneairin avulla voi todella poistaa hajut pysyvästi. Jotta hajuista eroon pääseminen on mahdollista, on sen aiheuttaja eli lähde tuhottava. Hajua aiheuttavia itiöitä on kuitenkin mahdollista jäädä ajoittain rakenteisiin. Tällaisessa tapauksessa haju palaa, mutta vasta useiden kuukausien päästä. Siinä tapauksessa otsonointikäsittely tulisi toistaa, jotta pysyvyys saavutetaan.

Otsonointi on auttanut jo tuhansia kotitalouksia

Käsittelyn tehneet tyytyväiset käyttäjät kuvaavat ikävien hajujen poistuneen pysyvästi. Jopa epäileväisimmätkin skeptikot ovat ylistäneet laitteen helppokäyttöisyyttä ja toimivuutta. Otsonointi on auttanut puhdistamaan käyttäjiensä asuntoautoja, asuntoja ja kesämökkejä. Lisäksi lemmikkienomistajien ns. märän koiran hajut ovat saaneet kyytiä. Tällaisissa tapauksissa pahanhajuisen kellarin omistavat henkilöt ovat jälleen voineet avata kotinsa ystäville ja tutuille turvallisin mielin.

Viisi vinkkiä urheiluvedonlyönnin aloittelijalle
Otsonaattori puhdistaa sisäilman tehokkaasti