Yrittäjäksi voi ryhtyä käytännössä kuka tahansa, mutta aivan kevyt päätös ei kyseessä ole. Tarvitaan liikeidea: minkälaista palvelua, osaamista tai tuotetta myyn, kuka sitä ostaa, ja niin edelleen. Useimmiten näistä on jonkinlainen käsitys silloin kun yrittäminen tulee realistiseksi vaihtoehdoksi.

Samaten yrittäjä tarvitsee alkupääomaa. Tarvittava määrä vaihtelee suuresti. Omaa osaamistaan myyvän kevytyrittäjän ei välttämättä tarvitse omata kuin läppäri ja paikka, jossa työtä tehdä, ehkä ohjelmistolisenssejä. Toisaalta taas tuotannollista toimintaa aloittelevaa yrittäjä voi joutua tekemään kymmenienkin tuhansien laitehankintoja. Skaala on laaja. Starttirahaa voi hakea, mutta joskus myös laina tulee tarpeeseen. Osoitteesta https://www.zmarta.fi aloitteleva yrittäjä voi kilpailuttaa lainansa kerralla yli 25 pankkia ja luotonmyöntäjää yhdellä hakemuksella, eikä aikaa kulu kuin muutamia minuutteja.

Liikeidean ja pääoman ohella yksi tärkeimmistä aloittelevan yrittäjän valinnoista on yritysmuodon valitseminen. Vaihtoehtoja on lukuisia, ja kaikissa on omat etunsa. Näitä vertailemme seuraavaksi tarkemmin.

Alkuun laskutuspalvelun kautta

Varsinkin pienimuotoista ja ”kokeillaan kepillä jäitä” -tyylistä yrittäjyyttä on helppoa lähteä kokeilemaan niin kutsutun laskutuspalvelun kautta. Kyseessä ei sinällään ole yritysmuoto. Näitä myös kevytyrittäjyyspalveluiksi kutsuttuja yrityksiä toimii Suomessa tätä nykyä lukuisia, esimerkiksi Ukko.fi, Odeal, Eezy, jne.

Näiden palveluiden kautta laskun luominen on helppoa ja nopeaa, ja palvelut hoitavat suurimman osan byrokratiasta, joskaan ei esimerkiksi YEL-maksua. Helppouden varjopuolena on suhteellinen hintavuus, sillä kevytyrittäjyyspalveluille maksetaan laskun summasta tavallisesti 3 – 6 %:n luokkaa palvelumaksua. Yksinyrittäjälle palvelut ovat toimiva ratkaisu, mutta mikäli harkitaan yrittämistä muita työllistämällä, tulee miettiä varsinaisia yritysmuotoja.

Toiminimi helppona ja nopeana vaihtoehtona

Ennen laskutuspalveluita yksinyrittäjät lähtivät tavallisesti liikkeelle toiminimestä toiminnan ollessa yhtään säännöllisempää. Se on edelleen erittäin suosittu muoto: miltei puolet Suomessa perustettavista uusista yrityksistä on toiminimiä. Kyse on yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimimisesta.

Tässä yritysmuodossa henkilö ja yritys ovat ikään kuin yhtä, eivät erillisiä toimijoita. Toiminimi on yritysmuotona kiinteästi sidottu yrittäjään, joskin aviopuoliso voi harjoittaa liiketoimintaa yhteisen toiminimen alla. Yritysmuodon ja yksilön kiinteä yhteys johtaa puolestaan siihen, että yrittäjällä on suora henkilökohtainen vastuu toiminimen veloista ja laillisista velvoitteista.

Suuri etu on se, että y-tunnuksen saa nopeasti ja edullisesti: toiminimen perustaminen verkossa maksaa 60 euroa, ja toisin kuin vaikkapa osakeyhtiössä, ei perustamiseen tarvita alkupääomaa.

Osakeyhtiö yritysmuotona

Osakeyhtiö on miltei yhtä suosittu muoto kuin toiminimi. Osakeyhtiössä yrittäjä ei ole henkilökohtaisesti samankaltaisessa suorassa vastuussa yhtiön veloista kuin vaikkapa toiminimen kohdalla. Riskittömyys on yrittäjän kannalta iso plussa oy-muotoisessa toiminnassa. Yksinyrittäjälle oy:n byrokratia voi tuntua kuitenkin hieman raskaammalta, sillä osakeyhtiössä on voimassa ns. kahdenkertaisen kirjanpidon velvoite.

Toisin kuin usein luullaan, oy-muotoisen yhtiön voi perustaa myös yksi henkilö. Sen sijaan osakeyhtiön hallitukseen tulee nimetä toinen henkilö varajäseneksi. Oy:n perustamiseen on kuitenkin vaadittu vähintään 2 500 euron suuruinen osakepääoma. Tämä taas tulee muuttumaan 1. heinäkuuta 2019 alkaen, minkä jälkeen pääomaa ei enää vaadita.

Erityisen suositeltavaa oy:n perustaminen on, mikäli yritys joutuu tekemään suuria investointeja alkuun pääsemiseksi esimerkiksi laitehankintojen myötä. Niin ikään rahoittajia on helppo tuoda mukaan oy-muotoiseen yritykseen – kunhan vain saa sijoitusidean myytyä heille!

Avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö (eli ky) sekä avoin yhtiö (ay) ovat selkeästi toiminimeä ja osakeyhtiötä vähemmän suosittuja yritysmuotoja. Avoin yhtiö on vähintään kahden henkilön yhtiösopimuksella perustama yhtiö. Yhtiösopimuksessa nimetyt henkilöt ovat niin kutsuja yhtiömiehiä, jotka vastaavat yrityksen sitoumuksista yhteisvastuullisesti. Henkilöiden vastuuta voi kuitenkin rajata nimenkirjoitusoikeuden rajaamisen kautta. Luottoa kumppaneihin vaaditaan kuitenkin suuresti.

Kommandiittiyhtiö on niin ikään niin sanottu henkilöyhtiö, jossa yksi perustajista on kuitenkin äänettömän yhtiömiehen roolissa: hänellä ei ole vastuuta yhtiöstä vaan hän on mukana sijoittajana. Jos työpanos on yhden ihmisen käsissä mutta mukaan tarvitaan sijoittajaa, on ky varteenotettava vaihtoehto.

Niin ay kuin ky ovat olleet osakeyhtiötä edullisempia perustaa, sillä niissä ei ole vaadittu alkupääomaa, vain perustamisilmoitus, josta veloitetaan 240 euroa.

Virheettömät luottotiedot ovat lainanhaun perusta
Miten (ja miksi) UpWorkin ja vastaavien freelancer-alustojen lopettaminen voi olla urasi paras ratkaisu